Фирма ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД е основана през 1997 година. През същата година тя наема помещения от бивше АПК на с. Рударци и започва производствена дейност.
Още от самото начало, фирмата се специализира в производството на вибро-бетонови изделия с различни приложения в строителството, като започва да увеличава своя асортимент, качество и капацитет.
За да гарантира своето дългосрочно качество, фирма ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД работи с постоянни и дългогодишни доставчици на суровини за производство на бетонни изделия, наложили се на пазара като търговска марка. Със своите доставчици фирмата поддържа дългосрочни и лоялни договорни отношения.
Основните доставчици на фирмата са:

 “ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
“ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ” АД
“ОРГАХИМ” АД
ЕТ ”БОРО – БОГОМИЛ ДАЧЕВ”
“БАУМИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Фирмата е специализирана в производството на вибро-бетонови изделия за:
строителството, вертикалната планировка и градинското обзавеждане.

Всяка година започвайки от 2001 година, фирмата е постоянен изложител и участник на изложението "СТРОЙКО 2000".

Нашите постоянни, настоящи и бъдещи клиенти могат да ни намерят на неотменяемото място на щанда на фирма ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД на откритата площ пред НДК.

През 2009 година, въпреки неблагоприятната икономическа ситуация фирмата бе изложител на изложението "СТРОЙКО 2000", като показа нови иновативни продукти на своите настоящи и бъдещи клиенти.