Фирма ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД успешно работи от 1998 година със следните частни, държавни предприятия и общини:

Топливо ЕООД

Златна Панега Цимент

Ремай България

Лакове Сирка

Соф Парк

Адинг България

Софийска община

и други