От своето създаване през 1997 година, фирмата налага своята марка и продуктова гама на Българския пазар, като в момента продукти на фирмата, особено от гамата на градинско оборудване, пейки, кофи за боклук, саксии, с емблемата на ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД могат да се видят по почти всички инфраструктурни проекти и градове на България.

 

Референция от Асоциация НЕСТ

Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия.

"Строителната компания ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД е основен член на Асоциацията от самото й учредяване и активно работи в икономическия и техническия екип по въпросите на строителния сектор с нови продукти, идеи и технически решения за създаване на икономическия просперитет на България, като бъдещ член на Европейския съюз."


Асоциация НЕСТ

Фирмaта активно се подготвя и работи да приеме и наложи Евро стандартите в производствената и икономическата си дейност.


Референция от Асоциация за развитие на Юго-Западна Витоша

"Фирма ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД като член на Асоциацията за развитие на Юго-Западна Витоша работи активно за съхраняването на природата на планината Витоша, просперитета на региона(с. Рударци и гр. Перник), намаляване на безработицата и създаване на нови устойчиви работни места". Дончо Лефтеров - Председател на Управетелния съвет на Асоциацията"

 

Референция "Софийска Община"


Референция "Екобулпак" АД


Референция Район Тракия "Община Пловдив"


Референция "Софурбан" ООД