Парков тип без капак

Размери 1: 40л, φ 40 см стойка
Размери 2: 49л, φ 30 см стойка